چهارشنبه 28 شهريور 1397
کد مطلب: 15867
تاریخ انتشار : 16 مهر, 1396 - 11:14
روایت دیار زاگرس از خطری که اقتصاد شهرستان چرداول را تهدید می کند؛
مهاجرت روستانشینان وماجرای تلخ تخلیه روستاها
مردم بخش زاگرس وروستاهای تابعه این بخش در شهرستان چرداول به دلیل مشکلات خود روی به مهاجرت آورده اند.

به گزارش دیار زاگرس ، روستاها در کنار شهرها سهم مهمی از تولید را برعهده دارند چون بیشتر روستا نشینان نقش تولید کننده را دارند واز محصولات کشاورزی ودامی تا صنایع دستی از مهم ترین تولیدات این قشر زحمت کش هستند.

امروزه با پیشرفت فناوری، کوچکترین اخباری بین همگان توزیع می شود.  بنابراین خبر پیشرفت فناوری ها در اختیار همه قرار گرفته  وهمه این انتظار را دارند که روزی آن ها هم از این فناوری ها برخوردار باشند، این مسئله درخصوص روستا ها هم صدق می کند واین قشرانتظار دارند که هم طراز با شهر ها از فناوری های به روز وامکانات رفاهی استفاده کرده  که این کمترین حقی است که برگردن مسئولین دارند.

وقتی که روستاها خوب توسعه نیابند واز کمترین امکانات رفاهی برخودار نشوند کم کم مردم شروع به مهاجرت به شهرها می کنند،  اتفاقی که علاوه بر شلوغ تر کردن  شهرها وافزایش بار ترافیک ، یک تولید کننده را به مصرف کننده تبدیل می کند که ضررش فقط به کام اقتصاد منطقه ودرنهایت کشور خواهد بود.

در بسیاری از کشور های توسعه یافته جهان اولویت توسعه فناوری ها را در روستاها وشهرهای کوچک می گذارند تا از همه امکانات شهری مردم روستا هم استفاده کنند ودر زندگی در منطقه خود مشکلی نداشته باشند ولی این امر در کشور ما متاسفانه صدق نمی کند وامکاناتی که در شهرهای بزرگ وجود دارند گاهی تا سال ها هم به روستاها نمی رسند امری که باعث دلسرد شدن مردم می شود.

بخش زاگرس به مرکزیت شهربلاوه تره از توابع شهرستان چرداول که باوجود ظرفیت های کشاورزی مناسب،  کمبود  امکانات رفاهی باعث مهاجرت مردم به شهرها شده ومردم این بخش از مسئولین تقاضای رسیدگی به مشکلاتشان دارند.

یکی از اهالی شهر بلاوه تره در گفتگو با خبرنگار دیار زاگرس گفت:متاسفانه در پی اشتباهات گذشته مسئولین،  قرار شد سد ساز وبن دراین منطقه احداث گردد بنابراین کلیه طرح های عمرانی این منطقه متوقف شد ولی با وجود گذشت سال ها واحداث نشدن این سد بخش زاگرس همچنان از توسعه باز ماند.

وی اضافه کرد:این مسئله تبعات زیادی را در منطقه از جمله عدم توسعه راهها ، مشکلات بهداشتی، آبرسانی وایجاد امکانات رفاهی را در این بخش وروستاهای تابعه برجای گذاشت تا جایی که متاسفانه مردم روی به مهاجرت آورده اند امری که زمرمه خالی شدن روستاها را به ارمغان خواهد آورد.

این شهروند چرداولی بیان داشت:مردم بخش زاگرس مانند سایر مناطق در تمامی عرصه های انقلاب حضور فعال داشته اند وحتی امروزه هم در عرصه کشاورزی واقتصاد مقاومتی بسیار فعال هستند وایجاد امکانات رفاهی وتوسعه راهها کم ترین حقی است که برگردن مسئولین دارند.

روستا های این منطقه هنوز هم با مشکل کم آبی دست وپنجه نرم می کنند وکشاورزان در تولید محصولاتی مانند برنج دراین منطقه مشکل کم آبی در برخی مناطق دارند و وضعیت بهداشت دربرخی روستاها هم مناسب نیست. همچنین مردم برای تهیه کوچکترین وسیله ای به مرکز شهرستان از فاصله ای دور سفرمی کنند که این عوامل همه دست به دست هم داده تا مردم بار مهاجرت از دیار خود را ببندند وروانه شهرها شوند .

با توسعه واصلاح راهها وهمچنین ایجاد امکانات رفاهی وتوجه به مشکلات مردم این منطقه می توان باری از دوش آنان را برداشت تا با جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها به رونق اقتصادی شهرستان سروسامان بخشید.

انتهای پیام

نظر شما

پربیننده ترین مطالب