شنبه 30 شهريور 1398
کد مطلب: 21387
تاریخ انتشار : 23 بهمن, 1397 - 09:49
معلم چرداولی در روستای جوب سرخ از توابع شهرستان چردول با وجود شکستگی از ناحیه پا باز هم به دانش آموزان خود درس می دهد.

به گزارش دیار زاگرس ، وقتی سخن از مسئولیت که باشد همه یاد وعده هایی می افتند که هیچ گاه محقق نشد ولی مسئولیت فقط به این ها خلاصه نمی شود وهمه کارکنان درقبال حقوقی که دریافت می کنند مسئول هستند.

از معلم گرفته تا کارمند ادارات همه  قطره قطره جمع می شوند تا مسئولیت های بزرگ را می آفرینندواین گونه می شود که چرخ های توسعه کشور به حرکت درمی آیند.

اگر هرکس تنها به وظیفه خود به خوبی عمل کند ، مشکلات کمتری در سطح جامعه خواهیم داشت ومناطق مختلف کشور متحول شده تا چرخ های توسعه وپیشرفت هر کشوری به حرکت دربیاید.

زمانی که به مسئولیت ها بی توجهی شود این مردم هستند که باید بار مشکلات را به دوش بکشندو عدم مسئولیت ها را باتمام وجود احساس کنند.

معلمی در شهرستان چرداول با اقدامی در روستای جوب سرخ از توابع  شهرستان به خوبی توانسته شعار عمل به مسئولیت را تحقق بخشیده ونمونه بارزی از آن را عملی سازد.

این معلم چرداولی در گفتگو با خبرنگار دیار زاگرس گفت:به خاطر شکستگی پا مرخصی استعلاجی داشته ولی به خاطر دانش آموزان آن را پاره کرده است.

وی افزود:عشق به ارتقا دانایی دانش آموزان به او اجازه نداده که خانه نشین شود ودانش آموزان را به حال خود رها کند.

این اقدام معلم چرداولی زمانی جالب می شود که بدانیم تعداد دانش آموزان او فقط 2 نفر هستندوبا این حال باز هم به مسئولیت خود به خوبی عمل می کند.

این اقدام شاید در روستایی کوچک اتقاق افتاده باشد ولی ارزشی والا دارد که سرمشق خوبی برای مسئولینی است که به راحتی از بار مسئولیت شانه خالی می کنند.

انتهای پیام

نظر شما