يكشنبه 3 تير 1397

لبه‌های اولیه

رفع بیکاری
36% (4 نظرسنجی)
بهبود وضعیت معیشت مردم
27% (3 نظرسنجی)
سیاست داخلی وخارجی
0% (0 نظرسنجی)
رونق اقتصادی
36% (4 نظرسنجی)
تمام آرا: 11
نظر شما