دوشنبه 2 مرداد 1396

لبه‌های اولیه

رفع بیکاری
40% (4 نظرسنجی)
بهبود وضعیت معیشت مردم
30% (3 نظرسنجی)
سیاست داخلی وخارجی
0% (0 نظرسنجی)
رونق اقتصادی
30% (3 نظرسنجی)
تمام آرا: 10
نظر شما