يكشنبه 28 مرداد 1397

لبه‌های اولیه

پیگیری مطالبات جمهوری اسلامی از تعهدات امریکا واروپا در خصوص برجام
20% (1 نظرسنجی)
برگزداندن وضعیت هسته ای کشور به حالت قبل از برجام
80% (4 نظرسنجی)
ادامه رویه موجود
0% (0 نظرسنجی)
سایر موارد
0% (0 نظرسنجی)
تمام آرا: 5
نظر شما