چهارشنبه 26 دى 1397

لبه‌های اولیه

از عملکرد شهرداری راضی هستم
10% (2 نظرسنجی)
نسبت به عملکرد شهرداری ناراضی هستم
90% (18 نظرسنجی)
تمام آرا: 20
نظر شما