يكشنبه 30 تير 1398

لبه‌های اولیه

خوب
33% (6 نظرسنجی)
متوسط
11% (2 نظرسنجی)
بد
56% (10 نظرسنجی)
تمام آرا: 18
نظر شما