چهارشنبه 1 اسفند 1397

لبه‌های اولیه

خوب
33% (5 نظرسنجی)
متوسط
13% (2 نظرسنجی)
بد
53% (8 نظرسنجی)
تمام آرا: 15
نظر شما