پنجشنبه 30 آبان 1398

لبه‌های اولیه

خوب
25% (1 نظرسنجی)
بد
75% (3 نظرسنجی)
تمام آرا: 4
نظر شما