پنجشنبه 25 مهر 1398

لبه‌های اولیه

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایبرچسب زمانیترتیب صعودی
2.185.183.177بد21 مهر, 1398 - 10:43
2.185.191.139بد2 تير, 1398 - 11:07
modirبد23 خرداد, 1398 - 06:48