يكشنبه 3 تير 1397
کد مطلب: 14405
تاریخ انتشار : 12 تير, 1396 - 08:01
اگــر بخواهیم یک مصداق خــوب و علنی از حرکت آتش به اختیار فرهنگی متناســب با آن هدفی کــه رهبری معظم انقلاب فرمودند که باید یک حرکت تمیز، کم نقص و با پرهیز از بی قانونــی و در چارچوب باشــد، نام ببریم شــعرخوانی آقای میثم مطیعی در مراســم برگزاری نماز عید سعید فطر بود.

به گزارش دیار زاگرس، اگــر بخواهیم یک مصداق خــوب و  علنی از حرکت آتش به اختیار فرهنگی متناســب با آن هدفی کــه رهبری معظم انقلاب فرمودند که باید یک حرکت تمیز، کم نقص و با پرهیز از بی قانونــی و در چارچوب باشــد، نام ببریم شــعرخوانی آقای میثم مطیعی در مراســم برگزاری نماز عید سعید فطر بود.

در این شعر مضامین روز و در واقع آن چیزی که با عنوان شعر اعتراض به بیان کاستی ها، نقص ها در عملکرد مسئولان، مدیران و حتی توصیه های اخلاقی زاهدانه و اخلاقی به مردم برای تقوا پیشه کردن، غنیمت شــمردن ایام پس از ماه مبارک رمضان، مجموعــه ای از مضامیــن فرهنگی، اقتصادی و دفاعی متناسب با مسائل روز داخلی و مسائل بین المللی و منطقه در این شعر به خوبی بکار گرفته شــده است و به صورت سنجیده به شعر تبدیل شده بود و هنرمندانه نیز اجرا گردید. اما متأسفانه بعد از این شعرخوانی برخی رسانه ها که این مضامین به مذاقشان خوش نیامده بود و به عبارتی رویکــردی تقابلی با این مضامین دارند هجمه گسترده ای را در جهت اعتراض به این اشــعار و شخص میثم مطیعی شکل دادند تا به این بهانه مدتی اذهان را از ســمت مسائل اصلی کشور دور کنند و با مظلوم نمایی در پی آن باشند که از رونق گرفتن چنین حرکت های آتش به اختیار تمیزی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید، اشاره و توصیه دارند، جلوگیری کنند. در حقیقت این هجمه گسترده تلاش می کند این پیام را به دیگران ارسال کند که حق ندارید وارد این مضامین و محتواها شوید و در واقع مانع آن ها شود. در حالی که رهبر معظم انقلاب آتش به اختیاری را به جهت اختلال در سیستم های مرکزی فرماندهی فرهنگی کشور، صادر کردند و در واقع هدف ایــن حرکت آتش به اختیاری را جلوگیــری از ورود و نفوذ از منفذهایی که به واسطه آن ممکن اســت نفوذ فرهنگی صورت بگیرد و پر کردن این منفذها اعلام کردند. منفذهایی مثل ۲۰۳۰ که تأثیر بسیار سوئی بر نظام تربیتی کشور دارد با یک حرکت خودجوش و تمیز فرهنگی که با آن به مقابله برخاست و از اجرای آ ن جلوگیری کرد، متوقف گردید و این جریان باید به صورت جدی تا لغو کلی و عملی آن از مطالبه خود دست نکشد. حرکت خودجوش فرهنگی ذیل آتش به اختیار مختصاتی دارد که در واقع جریانی به دنبال آن رخ داده اســت که این حرکت را در نطفه خفه کنــد و اجازه ندهد این حرکت پا بگیرد. اگرچه همین تقابل نشان می دهد که چقدر این حرکت و خط مشــی آتش به اختیار مفید و دقیق بوده اســت و آن هایی که فرمانده، لیدر و سرشناس هستند باید خیلی جدی وارد عمل به این فرمان شوند و موارد متعددی از این حرکت را در جامعه تکثیر کنند و در موارد گوناگون همچون مطالبه معیشت و رفاه مردم، اداره صحیح جامعه توسط دولت و رویکرد قاطع در جریانات منطقه و بین الملل از طرف جریــان مؤمن فرهنگی انقلابی در یک ســطح عظیم از دولت احقاق و مطالبه شود و نشان دهد که بر این اساس تحقق منافع مردم بر هر موضوعی اولویت دارد. در حال حاضر موضوعاتی نظیر رکود و گرانی، تنگنای معیشت مردم، اشــتغال و ازدواج جوانان، اداره بانک ها و مشکلات سپرده گذاران مؤسسات مالی خاطر مردم را مکدر و ناراحت کرده است که به راحتی نمی توان از کنار آنها عبور کرد. از این رو، نیاز است که یک همت و عزم جدی در دولت شکل بگیرد و یک مطالبه بیرونی جدی نیز لازم است که در قالب همین حرکت آتش به اختیــار تمیز از دولت بخوا هد به دنبال تحقق و برطرف کردن مسائل جامعه گام بر دارد.

انتهای پیام

 

نظر شما

پربیننده ترین مطالب